Metabolic balance

Spoločnosť Metabolic Balance GmbH & Co. KG v Nemeckom Isene bola  založená za účelom zostavovania  výživových plánov. Na základe klinických štúdií vyvinula originálny program k regulácii telesných hormónov a enzýmov čo v dôsledku vedie k upevneniu zdravia a redukcii telesnej váhy. Ku dnešnému dňu tento program   na celom svete absolvovalo takmer pol milióna klientov.

Výživový plán  Metabolic balance ® je individuálny, rýchle pochopiteľný a jednoducho aplikovateľný.

Začať s programom Metabolic balance® znamená urobiť  prvý krok správnym smerom.  V  programe sa nehladuje,  je bez liekov a výživových doplnkov. 

Už Aristoteles povedal : „Dobrý začiatok je polovica úspechu“

Bude pre nás potešením sprevádzať  Vás   a byť Vám oporou  na ceste vo Vašom  programe Metabolic Balance ®.